Arī šovasar kampaņas “Mana Jūra” Zaļā ekspedīcija dosies ceļā

Ikgadējā vasaras tradīcija – kampaņa ‘’Mana Jūra’’ šogad norisināsies no 13. jūlija līdz 13. augustam, Zaļajai ekspedīcijai ceļā dodoties jau 13. sezonu.  Pievienoties ekspedīcijas komandai, kā katru gadu, ir iespēja ikvienam interesentam, kopīgi ar ekspedīcijas komandu dodoties piekrastes daudzveidības un dabas vērtību izzināšanā, piedaloties praktiskajās jūras piesārņojošo atkritumu datu apkopošanā, kā arī līdzdarbojoties citās kampaņas aktivitātēs. 

Mēneša laikā tiks mērota Latvijas piekraste, no Igaunijas līdz Lietuvas robežai, kas ir aptuveni 500 kilometru garš ceļš. Ik dienu tiks veikti jūras piesārņojošo atkritumu monitoringi, ļaujot saprast reālo piekrastes piesārņojuma situāciju un veidojot pamatu praktiskai rīcībai un risinājumu meklēšanai ilgtspējīgai piekrastes apsaimniekošanai. 

Ekspedīcijas laikā, līdztekus ierastajiem izpētes darbiem jūras piesārņojošo atkritumu situācijas noskaidrošanā, būs arī iespēja izzināt piekrasti un jūru, tiekoties nodarbībās un kopīgās aktivitātēs ar dabas ekspertiem, zinātniekiem un aktīvistiem. Par kampaņas aktivitātēm un lektoriem varēs uzzināt sekojot līdzi Facebook lapai Mana jūra.

Ikviens, kurš vēlas pievienoties kampaņā, drīzumā varēs pieteikties, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Dalībniekiem būs iespēja izvēlēties ekspedīcijas posmu, kas atbilst interesei, vēlmēm un iespējām. Kalendārais grafiks aplūkojams mājaslapā: https://manajura.lv/kalendars/ 

Kampaņas “Mana Jūra” jūras piesārņojošo atkritumu monitoringu rezultāti 2023. gadā norādīja, ka vidēji katros 100 metros pludmales zonā tiek atrastas 375 atkritumu vienības un vidēji katrā pludmalē atrodami 35 dažādi atkritumu veidi. No kopējā atkritumu daudzuma, izvērtējot materiālu īpatsvaru piekrastē, 75.7% satur dažādi plastmasas izstrādājumi un polimēru materiāli, tiem seko papīrs un kartons (7%), metāls (6.7%), zemāk ierindojas – stikls un keramika, pārtikas atkritumi, koks, gumija, tekstils un apģērbs, ķīmiskās vielas.

Zaļās ekspedīcijas mērķis ir pievērst Latvijas sabiedrības uzmanību jūras piesārņojošo atkritumu problemātikai, kā arī rosināt iedzīvotājus, pašvaldības, un uzņēmējus  kopīgiem centieniem un praktiskai rīcībai piekrastes un Baltijas jūras aizsardzībā. 

Kampaņu “Mana jūra” īsteno nodibinājums Vides izglītības fonds, sadarbībā piekrastes aizsardzībā ieinteresētajām pašvaldībām un uzņēmumiem. Kampaņas ‘’Zaļā ekspedīcija’’ tiek īstenota Eiropas Savienības Vides un klimata pasākumu programmas LIFE 2018. – 2020. gada projekta ietvaros „Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”.

Papildu informācija:

Par kampaņu ‘’Mana jūra’’: Jānis Ulme, tālr. 22552423

Par Zaļo ekspedīciju: Agate Albekeite, tālr. 27735954

To top