Ceļakartes tīrai jūrai

Esam sagatavojuši vizuālos materiālus – ceļa kartes -, kuros apkopoti ieteikumi un idejas rīcībām, kuras īstenojot, varam virzīties pretī tīrākai jūrai un piekrastei.

Sākumā aicinām iepazīties ar ceļakartēm, kurās ir ieskicēta pārdomāta un ilgtspējīga atkritumu apsaimniekošanas sistēma dažādos saimniecības sektoros, atkritumu ceļš uz jūru, kā arī plastmasas atkritumu situācija Latvijas piekrastē, kas ir viena no problemātiskākajām atkritumu frakcijām.Turpinājumā – ceļakartes piekrastes uzņēmējiem, pašvaldībām un ikvienam iedzīvotājam, kurās apkopotas idejas un rīcību piemēri, kurus integrēt sava sektora darbībā un ikdienas gaitās.


PIEKRASTES UZŅĒMĒJIEM

PAŠVALDĪBĀM

IEDZĪVOTĀJIEM

To top