Par kampaņu

Kampaņas “Mana Jūra” mērķis ir apvienot Latvijas sabiedrību – iedzīvotājus, pašvaldības, uzņēmējus – kopīgiem centieniem aizsargāt mūsu piekrasti un Baltijas jūru.

Kampaņas pamata tēma ir jūras piesārņojošie atkritumi (JPA), kas ir ne tikai lielākā problēma, kas skar jūru un krastu, bet arī proaktīvs indikators. Ja mēs nespējam tikt galā ar ko tik vienkāršu kā atkritumi, kā mēs saglabāsim savu piekrasti un jūru nākamajām paaudzēm, sastopoties ar vēl lielākiem, cilvēku radītajiem, izaicinājumiem – klimata pārmaiņām, eroziju, jūras piesārņojumu un eitrofikāciju? Mēs ticam, ka mūsu piekraste un Baltijas jūra ir mūsu visu kopīga vērtība, ko vēlamies atstāt nākamajām paaudzēm vismaz tikpat skaistu un bagātu. Mēs esam pārliecināti, ka katrs cilvēks, kam ir dota iespēja dziļāk iepazīt, izprast un savām acīm un rokām pārliecināties par to nozīmi mūsu kā tautas un valsts pastāvēšanā, pievienosies centieniem to saglabāt.

To top