LIELĀS AUGU MEDĪBAS

Projekts “Lielās augu medības” paredzēts sākumskolas un pirmsskolas vecuma bērniem vienkāršā un aizraujošā veidā iepazīstinot ar skolas apkārtnē sastopamajiem augiem un to mijiedarbībām ar apkārtējo dabu. Par mācību pamatu tiek izmantota skolu teritorija un tuvākā apkārtne, parādot ekoloģiskās sakarības gan dabiskās pļavās un mežos, gan cilvēka veidotos zālājos

To top