Dokumenti

Projekta “Plastmasas piesārņojuma novērtēšana, monitorings un samazināšana Latvijas un Lietuvas piekrastē ar inovatīvu rīku un sabiedrības vides apziņas paaugstināšana palīdzību” ietvaros esam sagatavojuši dokumentu “Iniciatīvas un pasākumi tīrākai piekrastei. Padomdevējs jūras piesārņojošo atkritumu (JPA) vietējo rīcības plānu izstrādē.”, kurā apkopoti vides izglītības un atkritumu apsaimniekošanas un prevencijas labās prakses piemēri, kā arī ieteikumi – rīcības -, kas palīdzēs gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem, gan ikvienam sabiedrības pārstāvim spert soli pretī tīrākai, sakoptākai un ilgtspējīgākai videi mums apkārt – kā piekrastei, tā pilsētām.

To top